Läkaruppropets historia

Vi startar ett upprop i protest mot orimliga restriktioner som får namnet läkaruppropet.

Vi passerar 10.000 underskrifter

Note

Note