Uppropet mot de skadliga restriktionerna som införts i
Sverige startade i mars 2021 och fick slutligen följande antal underskrifter.

Totalt belopp 26143 underskrifter

Engagerade medborgare: 24297

Medicinska forskare: 110

Medicinsk personlig: 1736