Vår internationella konferens på Stockholm Waterfront 21-22 januari 2023 blev en dundersuccé. Den samlade 15 ledande läkare, forskare och jurister från USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Belgien, Schweiz, Israel, Ukraina och Norge, tillsammans med 7 svenskar.

Ett oberoende produktionsbolag fanns på plats för att spela in alla infallsvinklar på konferensen och tillhandahålla dem till allmänheten via denna sida.

Vi hoppas att du gillar konferensen och tycker att den är tankeväckande och informativ.

------------------------

Lördagen den 21 januari 2023 (dag 1)

Välkommen till konferensen

Dr Sven Román, medgrundare och ordförande i Läkaruppropet överraskar publiken med ett varmt, melodiskt svenskt välkomnande!

------------------------

Att ta itu med oredan med felaktig information om hälsa genom VERKLIG evidensbaserad medicin

Aseem Malhotra är konsultkardiolog, ordförande för The Public Health Collaboration och expert på förebyggande, diagnos och hantering av hjärtsjukdomar. Aseem har hjälpt till att etablera och samordna ett flertal initiativ för att förbättra folkhälsan. Den prisbelönte amerikanske vetenskapsjournalisten Gary Taubes beskrev Aseem som någon som "förmodligen har gjort mer i Storbritannien för att injicera förstånd i näringsvetenskapen och debatten om läkemedelsindustrin än någon levande människa"

Fullständig presentation:

Femte generationens krigföring och suveränitet

Robert Malone MD MS är en internationellt erkänd virolog och immunolog, läkare, författare, bioetiker och den ursprungliga uppfinnaren av mRNA-leverans och -vaccination som en teknologi (mRNA-vaccination). Han har nästan hundra akademiska referentgranskade publikationer och har varit konsult för Världshälsoorganisationen, såväl som den amerikanska regeringen.

Fullständig presentation:

-----------------------

Tre metoder för kontroll: Medicin, censur/propaganda och WHO

Meryl Nass MD är läkare i internmedicin och expert på mjältbrand, och är den första personen i världen som har undersökt en epidemi och bevisat att den beror på biologisk krigföring. Meryl har gett vittnesmål till sex amerikanska kongressutfrågningar om biologiskt försvar, Gulfkrigssyndromet och vaccinsäkerhet. Hon har rådfrågat den amerikanska chefen för National Intelligence angående förebyggande, utredning och begränsning av biologisk krigföring och pandemier. Hon arbetar för Children's Health Defense.

Fullständig presentation:

-----------------------

Rullande granskning av mRNA-vacciner – bristande reglering eller ett oöverträffat bedrägeri?

Jonathan Gilthorpe PhD är forskare inom experimentell neurovetenskap. Hans forskarkarriär på 25 år har omfattat virologi, embryologi, neurobiologi och neurovetenskap genom vilka han har utvecklat en djup förståelse för molekylär- och cellbiologi. Hans forskning fokuserar nu på de molekylära mekanismerna för neurodegenerativa sjukdomar. Han bor och arbetar i Sverige och har varit medlem i Läkaruppropet sedan 2021.

Fullständig presentation:

-----------------------

Covid-19 motåtgärder: Bevis för en avsikt att skada

Alexandra Latypova (Sasha) har en MBA-examen och är en före detta Pharmaceutical R&D Executive. Sasha tillbringade cirka 25 år i läkemedelsindustrin. Hon har ägt och förvaltat flera kontraktsforskningsorganisationer och genomfört kliniska prövningar för över 60 läkemedelskunder över hela världen. Hon blev bekymrad över oegentligheterna, mörkläggningen och det uppenbara bedrägeriet som hänförde sig till det extremt höga antalet dödsfall och skador i samband med utrullningen av covid-19 "vaccin".

Fullständig presentation:

-----------------------

Paneldiskussion: Globalistisk rikedom eller global hälsa?

Ordförande för den första sessionen, Aga Wilson, leder en paneldiskussion med Aseem Malhotra, Robert Malone, Meryl Nass, Jonathan Gilthorpe, Sasha Latypova och Michael Palmer.

Fullständig presentation:

-----------------------

Desinformation i rapporteringen av folkhälsodata utmanar integriteten för svensk folkhälsa 

Sven Román MD är konsult i barn- och ungdomspsykiatri. Han har bred erfarenhet av att arbeta på såväl sluten- som öppenvårdsmottagningar i hela Sverige. Under det senaste decenniet har Sven ofta gett sig in på den offentliga debatten om psykiatri och i synnerhet om barn- och ungdomspsykiatri. Sedan februari 2020 har han debatterat covid-19-strategin och den 12th Mars 2021 startade tillsammans med två läkarkollegor den ideella föreningen Läkaruppropet, som grundades som ett svenskt svar på The Great Barrington Declaration.

Fullständig presentation:

-----------------------

En läkares ansvar att ställa den viktiga frågan [SVENSKA]

Hans Zingmark MD arbetar på Invärtesmedicinska avdelningen, Halmstads sjukhus, Sverige. Han blev specialist i intern- och lungmedicin 2018. Efter att ha arbetat med patienter både under själva covid-19-pandemin och efter vaccinationsutrullningen av de nya covid-19-vaccinerna, fick Hans en mängd expertis och insikter i denna situation från 'butiksgolvet', som han delar med sig av i denna föreläsning.

Fullständig presentation:

-----------------------

Hur man utvärderar den medicinska effekten i stora och små kliniska studier

Sture Blomberg MD  är dubbelspecialist i gynekologi & obstetrik och anestesi & intensivvård. Han utvecklade en enkel, billig metod för att fullt ut skydda patienter med svår kranskärlssjukdom från risken att utveckla hjärtinfarkt under lång och komplicerad operation. Sedan pandemins början har han varit engagerad i debatten om mRNA-injektioner och deras biverkningar. Han är en av mycket få svenska narkosläkare som har många års erfarenhet av intravenös C-vitaminbehandling mot septisk chock och i viss mån covid-19.

Fullständig presentation:

-----------------------

Något stämmer inte – om tystnadskulturen inom journalistik och sjukvård

Per Shapiro har en kandidatexamen i språk, filosofi och journalistik. Har under många år arbetat som undersökande reporter och dokumentärmakare, främst inom radio men även inom tv och som författare. Han driver den oberoende journalistiska radiopodden; Folkets Radio.

Fullständig presentation:

-----------------------

Pandemiernas politik

John Steppling är dramatiker, manusförfattare, lärare och politisk kommentator. Hans pjäser inkluderar The Shaper, Dream Coast, Standard of the Breed, The Thrill, Wheel of Fortune, Dogmouth och Phantom Luck, som vann LA Award 2010 för bästa spel. Filmen inkluderar 52 Pick-up (regisserad av John Frankenheimer, 1985) och Animal Factory (regisserad av Steve Buscemi, 1999). Hans bok Estetiskt motstånd och ointresse publicerades 2016 och hans poddar om Estetiskt motstånd finns på Soundcloud.

Fullständig presentation:

-----------------------

Paneldiskussion: Framgång eller misstag med den svenska strategin?

Per Shapiro leder en paneldiskussion med Sven Román, Hans Zingmark, Sture Blomberg och John Steppling

Per Shapiro leder en paneldiskussion med Sven Román, Hans Zingmark, Sture Blomberg och John Steppling om aspekter av den svenska pandemiresponsen och problemet med extrem polarisering i samhället.

Fullständig presentation:

Söndagen den 22 januari 2023 (dag 2)

Covid 19: Var var vi, var är vi, vart är vi på väg? – Den verkliga vetenskapen

Ryan Cole är dubbelstyrelsecertifierad patolog med doktorsexamen i immunologi och virologi. Dr. Cole avslutade sin residency i anatomisk och klinisk patologi vid Mayo Clinic. Han är VD och medicinsk chef för Cole Diagnostics, ett oberoende medicinskt labb, som betjänar läkare i hela Idaho och USA. Han har diagnostiserat över 500,000 26 patienter genom mikroskopet under sin omfattande karriär på XNUMX år. Han är styrelseledamot i Independent Doctors of Idaho, Pan American Alliance for Life, Unity Against Covid, Pandemic Health Alliance och valdes in som läkare till Idaho Central District Health Board som är Idahos största regionala folkhälsoavdelning och även en grundande medlem av Global Covid Summit.

Fullständig presentation:

-----------------------

Mekanismen före vaccination och dess konsekvenser

Ann-Cathrin Engwall PhD i immunologi, Uppsala universitet studerade det adaptiva immunförsvaret och genom evolutionära studier av HLA gener, till virologi. Hon undersökte samutvecklingen av virus och värdimmunsystemet vid Paul-Ehrlich-Institutet i Tyskland innan hon fortsatte sin forskning vid Uppsala universitet. Hon var medlem i National Network of Drug Development (NNDD) innan en övergång till Life Science som VP, med ansvar för vaccindesign och utveckling samt storskalig bioproduktion för kliniska prövningar. Hon är VD för Acemcon AB och erbjuder sin expertis som konsult.

Fullständig presentation:

-----------------------

Händer bort mitt genetiska arv!

Alexandra Henrion-Caude PhD är en genetiker vars forskning har fokuserat i 30 år på hur miljön påverkar våra gener, inklusive vårt RNA, vid barnsjukdomar. Efter att ha tagit sin doktorsexamen i Paris utbildade hon sig vid Harvard Medical School och blev sedan anställd vid det franska National Institute of Health (Inserm) 1998, där hon utsågs till forskningschef fram till 2019. Hon flyttade senare till Afrika och grundade SimplissimA Forskningsinstitut i Mauritius, med målet att identifiera enkla, hållbara lågkostnads- och etiska hälsolösningar. Hon har uttalat sig offentligt mot den hälsopolicy som införts för att hantera krisen kopplad till covid-19-pandemin. Alexandra har spelat en nyckelroll i lanseringen av den senaste medicinska krisdeklarationen om vaccinskador.

Fullständig presentation:

-----------------------

Sabotage? – En patolog rapporterar

Ute Krüger MD, DMedSci är en patolog utbildad i Tyskland som nu bor och arbetar i Sverige. Hon skrev sin doktorsavhandling vid Humboldt-universitetet i Berlin om analys av 7500 obduktionsprotokoll. Med över 25 års erfarenhet av klinisk patologi och ett särskilt intresse för bröstcancer har Ute forskat på bröstcancer vid Lunds universitet i snart 8 år. Hon var ledamot i Patologförbundets styrelse och var tidigare medicinsk chef för avdelningen för klinisk patologi i Växjö. Hon arbetar som överläkare på avdelningen för klinisk patologi i Kalmar.

Fullständig presentation:

-----------------------

Histopatologisk omvärdering av en stor kohort av fall som representerar allvarliga biverkningar och dödsfall efter covid-19-vaccination

Arne Burkhardt iProfessor Dr. Med. of Pathology studerade medicin vid universiteten i Kiel, München och Heidelberg. Han utbildade sig i patologi vid universiteten i Heidelberg och Hamburg (1970 -1979) och blev professor i patologi vid universitetet i Hamburg (1979) och Tübingen (1991). Han har en position som extraordinarius emeritus för allmän och speciell patologi vid universitetet i Bern, Schweiz och praktiserar som patolog i sitt eget laboratorium sedan 2008. Arne har haft gästprofessurer vid ett flertal universitet i USA (Harvard, Brookhaven), Japan (Nihon), Sydkorea och Europa. Han har skrivit mer än 150 originalpublikationer i internationella och tyska medicinska tidskrifter och bidragit till läroböcker på tyska, engelska och japanska.

Fullständig presentation:

-----------------------

Histopatologisk omvärdering av en stor kohort av fall som representerar allvarliga biverkningar och dödsfall efter covid-19-vaccination

Ludmilla Morozova-Roche och Jonathan Gilthorpe leder en paneldiskussion med Ann-Cathrin Engwall, Ryan Cole, Alexandra Henrion-Caude, Arne Burkhardt och Michael Palmer

Fullständig presentation:

-----------------------

Propaganda och censur av effektiva generiska läkemedel och de läkare som förskriver dem vid COVID

Pierre Kory MD är specialist inom lung- och kritisk vård och tidigare docent och chef för Critical Care Service vid University of Wisconsin. Före covid-19 var han en internationellt känd pionjär inom området för ultraljud för intensivvård, efter att ha varit seniorredaktör för en prisbelönt lärobok i dess andra upplaga, översatt till sju språk. Under COVID-2 var han med och grundade och fungerar som president och Chief Medical Officer för Front Line COVID-7 Critical Care Alliance (FLCCC).

Fullständig presentation:

-----------------------

Omicron har inte varit en välsignelse utan ett gissel

Geert Vanden BosscheDVM PhD studerade veterinärmedicin vid universitetet i Gent, Belgien innan han doktorerade i virologi vid universitetet i Hohenheim, Tyskland. Geert har arbetat för företag med olika roller inom forskning och utveckling av vaccin och sen vaccinutveckling, Senior Program Officer för Global Health Discovery-teamet på Bill & Melinda Gates Foundation, Senior Ebola Program Manager på Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), och som chef för vaccinutvecklingskontoret vid det tyska centret för infektionsforskning i Köln. Geert är nu bioteknik-/vaccinkonsult samtidigt som han bedriver sin egen forskning om naturliga mördarcellsbaserade vacciner, efter att ha blivit välkänd för att varna för hälsofaran med att genomföra massvaccinationsprogram under en pandemi.

Fullständig presentation:
LNP/mRNA: Varför COVID-jab är en naturlig född mördare

Richard Urso MD PhD tog examen från University of Texas, School of Medicine, följt av 16 års forskarutbildning och forskning. Ensam uppfinnare av ett FDA-godkänt sårläkningsläkemedel (Oxervate), han har återanvänt flera mediciner för användning vid ärrbildning, sårläkning, inflammation, onkologi och virussjukdom. Han var chef för orbital onkologi vid University of Texas MD Anderson Cancer Center i sex år. Richards engagemang i debatten om covid-19-pandeminsvaret började i mars 2020 och har gjort hundratals framträdanden på stora nyhetskanaler och podcaster. Hittills har han behandlat över 2900 COVID-patienter framgångsrikt och är aktivt involverad i att behandla hundratals vaxskadade och "lång covid"-patienter. Han är medgrundare av Global Covid Summit och International Alliance of Physicians and Medical Scientists, samt är en av de ursprungliga medlemmarna i America's Frontline Doctors.

Fullständig presentation:

-----------------------

mRNA-teknik: Lärdomar och konsekvenser

Jessica Rose PhD är en kanadensisk forskare kvalificerad i tillämpad matematik, immunologi, beräkningsbiologi, molekylärbiologi och biokemi. Sedan covid-19-eran har Jessica använt sin forskningsförmåga för att administrera vetenskaplig information i form av litteraturöversikter, vetenskapliga publikationer och pågående beskrivande analyser av säkerhetsövervakningsdata som VAERS, för att göra denna data tillgänglig för allmänheten för att främja transparens och för att möjliggöra verkligt informerat samtycke i den medicinska beslutsprocessen.

Fullständig presentation:

-----------------------

mRNA som den nya "plattformsteknologin": Juridiska frågor och lösningar

Philip Kruse Attorney at Law (LL.M) är en jurist specialiserad på skatter och konstitutionell rätt. Sedan 2020 har Philipp väckt totalt 22 förfaranden, representerande alla typer av covid-19-mandat, till domstol för att återställa bevisbaserad och konstitutionell normalitet. I ett fall slog den schweiziska högsta domstolen fast att ett positivt PCR-testresultat inte kan fungera som ett bevis på sjukdom. Philipp representerar också en grupp schweiziska piloter mot deras arbetsgivares vaccinmandat och är en ledande röst för medborgerliga rättigheter. Han är medgrundare och medordförande för den schweiziska advokatkommittén, som förser det schweiziska parlamentet och regeringen med juridiska analyser rörande deras permanenta kränkningar av den schweiziska konstitutionen. I november 2022 publicerade Philipps team det mest omfattande brottsanmälan som någonsin lämnats in mot en schweizisk institution; den schweiziska medicinska tillsynsmyndigheten, bland annat, för olagligt godkännande av mRNA-baserade covid-19 "vacciner".

Fullständig presentation:

-----------------------

Från biologi till befolkning: evidensbaserade folkhälsolektioner och nästa steg

Astrid Stuckelberger Civilingenjör PhD Privat-Docent är en folkhälsoforskare med en internationell akademisk forsknings- och lärarkarriär inom folkhälsa vid universitetet i Genève, Schweiz. Hon är professor vid universitetet i Lausanne och universiteten i Schweiz samt för ett amerikanskt universitetsprogram för global hälsa och utveckling i Genève och för det internationella utbildningsprogrammet Study Abroad. Astrid har skrivit mer än 180 vetenskapliga artiklar, policydokument och regerings-, EU- och FN-rapporter samt 12 böcker. Hon fick ett pris från Schweiz och av FN:s generalsekreterare för sitt internationella arbete och var konsult och projektsamarbetspartner med både WHO och FN under sin karriär. Astrid arbetade i mer än 3 år med WHO i Genève för att utveckla en utbildning för medlemsländer för att implementera WHO:s internationella hälsoförordning (IHR) som en juridiskt bindande lag för alla medlemsländer. Astrid blev skeptisk till covid-19-berättelsen och WHO:s insatser i ett tidigt skede när hon fann att de strider mot IHR:s riktlinjer för pandemiberedskap. Hon skrev flera artiklar där hon ifrågasatte riskbedömningen och krishanteringen i medlemsländerna och den massiva politiska responsen som rapporterats i vetenskapliga och mediala artiklar.

Fullständig presentation:

-----------------------

Paneldiskussion: Vart är vi på väg och vad ska vi sträva efter?

Konferensens kanske mest ökända ögonblick, där en oplanerad kommentar av Ryan Cole ledde till en livlig diskussion med Astrid Stuckelberger. Detta följdes av en förkortad paneldiskussion ledd av John Steppling och involverade Pierre Kory, Geert Vanden Bossche, Richard Urso, Jessica Rose, Philipp Kruse och Astrid Stuckelberger

Fullständig presentation:

-----------------------

Konferensen avslutas

Sven Román, medgrundare och ordförande i Läkaruppropet drar konferensen till harmoniskt slut!

Extramaterial som intervjuer och en bonusföreläsning (länk nedan):
BONUSMATERIAL

Vad hände på konferensen – fullständig kommentar