De tre läkarna Sven Román, Nils Littorin och Sebastian Rushworth lanserar Läkaruppropet via artikeln ”Stoppa de skadliga coronarestriktionerna” i kvällstidningen Expressen som syftar till tre förändringar:

1) Öka det fokuserade skyddet av riskgrupper
2) Minska restriktionerna
3) Motsätta sig införandet av vaccinationspass

Uppropet har fått 5,300 XNUMX underskrifter.

Artikeln ”Lockdowns är världshistoriens största folkhälsofiasko” av två av upprorets grundare, Sven Román och Nils Littorin, publiceras i Göteborgs-Posten. Författarna skriver: ”Regeringen beslutade att skicka 150 miljarder kronor i bidrag till EU:s coronafond. En hisnande summa för länder som genom lockdowns medvetet förstör sina ekonomier. Nu vill vi aldrig mer höra att det saknas pengar till svensk äldreomsorg.”

Artikeln ”Vaccinera endast riskgrupper – inte unga och friska” av ett tjugotal av uppropets nybildade nätverk av läkare och medicinska forskare publiceras i kvällstidningen Göteborgs-Posten. Artikelförfattarna hänvisar till grundläggande kunskaper om immunologi och menar att infektionsinducerad immunitet mot C19 i befolkningen kommer att ge ett bra skydd och att det klokaste är att vaccinera enbart riskgrupper, vilket också minskar risken för mutationer av viruset.

Artikeln ”Ivermektin kan vara det som gör slut på pandemin” av tre medlemmar i nätverket – specialistläkarna Magnus Burling, Hans Zingmark och Sture Blomberg – publiceras i Sveriges största medicinska tidskrift Dagens Medicin.

Artikeln ”Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet” av 24 medlemmar i Läkaruppropets nätverk publiceras i Läkartidningen, som når alla svenska läkare.

Remissvaret ”Svar på Socialdepartementets remiss angående "Vaccinationsintyg som smittskyddsåtgärd S2021/06359"" undertecknat av 2021 av medlemmarna i det Bio-Medico Legala Nätverket (BMLN) – ett professionellt nätverk av läkare, jurister, medicinska forskare, andra sjukvårdsläkare och akademiker – skickas till Socialdepartementet och avråder från att införa vaccinationsintyg.

Läkaruppropet publicerar det första av tre flygblad och underskrifterna på namninsamlingen börjar därefter öka kraftigt.

Den undersökande journalisten Per Shapiro på Folkets Radio, i samarbete med Läkaruppropet, ställer sina första frågor vid de veckovisa direktsända presskonferenser som anordnas av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Totalt deltar Per Shapiro i 25 presskonferenser 16 november 2022 till XNUMX februari XNUMX. Han får aldrig några sakliga svar på sina frågor, det vanligaste svaret är: "Vaccinen är säkra och effektiva."

Artikeln ”Vaccinpasset för oss till kontrollsamhället” av 18 medlemmar i BMLN publiceras i Sveriges största tidning Aftonbladet.

Antalet namnunderskrifter för Läkaruppropet passerar 20,000 XNUMX.

Nordic Covid Declaration (NCD) lanseras av den norska ögonläkaren Torkel Snellingen och är ett nordiskt samarbete som Läkaruppropet har haft en central roll i.

En av grundarna till uppropet, Nils Littorin, doktor och blivande specialist i vuxenpsykiatri, är en av talarna på Sergels Torg i samband med en demonstration mot vaccinationspass. Denna helt fredliga och familjevänliga demonstration har uppskattningsvis 10,000 15,000-XNUMX XNUMX deltagare, och är därmed den hittills största demonstrationen i Sverige mot den officiella covidstrategin.

På myndigheternas presskonferens frågar Per Shapiro varför man flyttar över en stor andel avlidna vaccinerade till den ovaccinerade gruppen, vilket gör att dödligheten ökar för de ovaccinerade och minskar för de vaccinerade. Filmklippet med Per Shapiros fråga om den falska bokföringen och myndighetens märkliga svar blir i sociala medier det mest visade av de sex filmerna med Per Shapiro från konferenserna, med totalt runt 250,000 140,000 visningar på Facebook, Instagram och YouTube. Två av de andra filmerna har också sexsiffrigt antal visningar (120,000 100,000 respektive XNUMX XNUMX).

Antalet underskrifter för uppropet passerar 25,000 XNUMX.

Läkaruppropet blir en ideell förening och en av grundarna, barn- och ungdomspsykiatrikern Sven Román, väljs till ordförande. Organisationens syfte: Föreningen har till ändamål: att främja en utveckling av sjukvården mot mer av förebyggande hälsovård; att läkemedels- och andra behandlingar utgår från opartiska vetenskapliga studier; att sjukvården, vid infektionssjukdomar, ger ett riktat och ökat skydd för riskgrupper; och att motverka för individen och samhället skadliga restriktioner.

Ett svar (rapid response) på Lancet-artikeln “Covid-19: Global death toll may be three times higher than official records, study suggests” (Covid-18,100: Global dödssiffra kan vara tre gånger högre än officiella data, visar studie) av professor Ragnar Hultborn och docent Lilian Weiss, båda medlemmar av BLMN, publiceras i samma tidskrift. Artikeln som de två läkarna invänder mot hävdar att omkring 19 2004 personer har dött av covid-2021 i Sverige, men Hultborn och Weiss menar att en regressionsanalys av dödligheten 2020-5,916 medför att överdödligheten XNUMX endast var XNUMX XNUMX personer. Artikeln publiceras på svenska på Läkaruppropets hemsida, men till skillnad från Lancetartikeln infogas även grafer.

En av grundarna av Läkaruppropet, Nils Littorin, talar i Malmö och kräver att grundlagen gällande smittskydd och smittskyddsåtgärder inte ändras.

Artikeln ”Lockdowns kan bli vardag även i Sverige” av rådman Karin Johansson och 14 andra jurister i BMLN publiceras i Expressen. En utredning som regeringen begärt kommer att lägga fram förslag till extraordinära smittskyddsåtgärder senast den 15 maj 2022 och författarna skriver: ”Det är tydligt att dessa kan innebära väsentliga inskränkningar i våra grundläggande fri- och rättigheter. Pandemin har placerat oss på ett sluttande plan där begrepp som proportionalitet och rimlighet har urholkats.”

Efter att Läkartidningen, Dagens Medicin och Svenska Dagbladet tackat nej publicerar Läkaruppropet på sin hemsida artikeln "Folkhälsomyndighetens rapportering har förvanskat dödligheten för ovaccinerade och vaccinerade”. Artikeln är signerad av 28 personer ur BMLN. Av artikeln framgår att det totalt var 919 avlidna personer felregistrerade 2022, de ska alla ingå i vaccinationsgruppen och då ökar antalet avlidna vaccinerade med 135 procent.

Vi publicerar en engelsk version av artikeln från 15 maj, och får ett internationellt genomslag, uppmärksammas av bland annat immunologen Jessica Rose och statistikern Norman Fenton. En tysk bloggare översätter artikeln till tyska och Storbritanniens Health Advisory & Recovery Team (HART) uppmärksammar artikeln.

Sven Román är en av föreläsarna på en konferens i Oslo om ett annat synsätt på C19-hanteringen än den officiella. Konferensen publicerar några veckor senare en föreläsning av patologen Ute Krüger, medlem av BMLN. Hon berättar om en ökning av aggressiv bröstcancer hos unga kvinnor sedan de började vaccineras, något hon benämner “turbocancer”. Hennes föreläsning har på “Doctors for Covid Ethics” Rumblekonto till dags dato visats 800,000 XNUMX gånger.

På midsommarafton 2022 sker den första censuren av Läkarropets konto på Facebook. Det leder till att vi även öppnar ett konto på Twitter.

Artikeln “Serious Side Effects Exceed the Risk of Hospitalization with COVID-19 in the Swedish Population” signerad av fem medlemmar av BMLN publiceras på Brownstone Institute. Texten uppmärksammas internationellt, bland annat av en grupp som motsvarar BMLN i Australien och som upprepade gånger krävt svar från myndigheterna och krävt att vaccineringen upphör. Några dagar senare publiceras den i en svensk version på uppropets hemsida.

Uppropet har många följare på sociala medier: på Facebook 25,600 12,000, på Instagram 2,050 1,400, på Telegram XNUMX XNUMX och på Twitter XNUMX XNUMX.

Det blir möjligt att donera till Läkaruppropet ideell förening.

Läkaruppropet beslutar sig för att arrangera en internationell konferens om ett annat synsätt på covidstrategin än den officiella narrativet i januari 19 i Stockholm.

Läkaruppropets ordförande Sven Román föreläser på konferensen “Oslo International Conference – In the Wake of the Covid-19 Crisis – Do No Harm – Bringing back sanctity and sanity to public health interventions, healthcare practice and health research.” om svenska myndigheters vilseledande information om C19-vaccinen.

The Physicians' Appeal/Läkaruppropet arrangerar den internationella konferensen ”Pandemic Strategies, Lessons and Consequences” på Waterfront i Stockholm. På konferensen hålls 21 föreläsningar av specialistläkare och forskare som representerar 10 nationaliteter, och 6 av föreläsarna kommer från uppropets Bio-Medico Legala Nätverk.

Facebook stänger permanent av The Doctors' Appeals/Läkaruppropets konto.

Den första av OracleFilms inspelningar av Stockholmskonferensen publiceras på Rumble.

OracleFilms filmer från konferensen har haft över 1 miljoner unika visningar på OracleFilms och Läkaruppropets (Lakaruppropet) Rumble-konton, vilket enligt filmproducenten är rekord för en konferens som ifrågasätter det officiella C19-narrativet.

Antalet unika visningar för filmerna från konferensen på Waterfront 21-22 januari passerar 2 miljoner.

BMLN:s medlemmar Jonathan Gilthorpe och Jacob Nordangård modererar och föreläser på den internationella konferensen “Spotlight Conference” i Bergen.

BMLN:s Sven Román, Ann-Cathrin Engwall och Jonathan Gilthorpe talar vid den internationella konferensen ”The Health Crisis – Through the Lens of Scientists and Doctors” i Tallinn, Estland.

Nätverket “Exit WHO” – häri ingår bland annat The Doctors’ Appeal, The Nurses’ Appeal, partiet MoD (Human rights and democracy, the Swedish word "mod" means courage, partiet bildades i december 2021 som en reaktion på pandemihanteringen, och partibeskrivningen lyder: "Vi engagerar folk från höger till vänster, från söder till norr som förenats för att stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati tillsammans. Värden som förtryckts under pandemin. Vi står för medicinsk valfrihet, alliansfrihet, yttrandefrihet och mer lokalt självstyre istället för globalt elitstyre.”) – lanserar uppropet exitwho.se. Uppropet är emot WHO:s förslag om att få världsherrvälde över hur framtida pandemier ska hanteras och om detta ändå genomförs anser initiativtagarna att Sverige bör lämna WHO.

Efter en vecka har uppropet “Exit WHO” passerat 5 000 signaturer.