Uppropet mot de skadliga restriktionerna som införts i
Sverige startade i mars 2021 och fick slutligen följande antal underskrifter.

Guztira 26143 azpiskribatzailea

Engagerade medborgare: 24297

Medicinska forskare: 110

Medikuntza pertsonala: 1736